Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 18.12.1992/1341 (SiirtymämaksuL)

(SiirtymämaksuL)

Näytä koko säädös

3 §

Mom. 1

Eläkelaitos maksaa valtion eläkerahastoon 1 §:ssä tarkoitetun järjestelyn johdosta siirtymämaksua 10 vuoden ajan. Siirtymämaksun vuotuinen määrä on 80 prosenttia siirtymämaksun perusteesta.

Mom. 2

Siirtymämaksun perusteella tarkoitetaan vanhojen työntekijöiden osalta määrättävän työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutusmaksun sitä osaa, joka on tarkoitettu työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Mom. 3

Jos myöhemmin tapahtuvan uuden 1 §:ssä tarkoitetun järjestelyn johdosta vähintään 200 virka- tai työsuhteessa valtioon olevaa henkilöä siirretään työsuhteeseen yhtiöön, otetaan myös nämä työntekijät huomioon 2 momentin mukaista siirtymämaksun perustetta määrättäessä.

Mom. 4

Jos 1 §:ssä tarkoitetun järjestelyn jälkeen yhtiön toiminta järjestetään uudelleen siten, että vähintään 200 vanhaa työntekijää siirtyy muuhun yritykseen, se eläkelaitos, jossa edellä mainittu muu yritys on järjestänyt työntekijöittensä eläketurvan, on velvollinen maksamaan siirtymämaksua, kuitenkin enintään 1 momentissa tarkoitetusta 10 vuoden maksuajasta jäljellä olevan ajan.

Mom. 5

Siirtymämaksua ei makseta siltä kalenterivuodelta, jota edeltävän kalenterivuoden lopussa vanhojen työntekijöiden lukumäärä on alle 200.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §