Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 18.12.1992/1341 (SiirtymämaksuL)

(SiirtymämaksuL)

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua osakeyhtiötä sanotaan jäljempänä yhtiöksi. Valtion eläkelaissa (280/66) tarkoitetussa virka- tai työsuhteessa valtioon olevaa henkilöä, joka siirretään työsuhteeseen yhtiöön, pidetään tässä laissa tarkoitettuna vanhana työntekijänä niin kauan kuin työsuhde yhtiöön jatkuu yhdenjaksoisena. Eläkelaitokseksi sanotaan sitä työntekijäin eläkelain (395/61) 3 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä, avustuskassaa tai eläkesäätiötä, jossa yhtiö on järjestänyt työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen eläketurvan.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §