Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 18.12.1992/1341 (SiirtymämaksuL)

(SiirtymämaksuL)

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Tätä lakia sovelletaan järjesteltäessä valtion viraston, laitoksen, liikelaitoksen tai sen osan omistuspohjaa uudelleen perustamalla osakeyhtiö tai siirtämällä sen toimintaa jo olemassa oleville osakeyhtiöille niissä tapauksissa, joissa samanaikaisesti valtion palveluksesta siirrettäviä virka- tai työsuhteessa olevia henkilöitä on vähintään 200.

Seuraava pykälä – 2 §