Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

101 h § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Finanssivalvonnan on annettava tiedoksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle eläkekassan toiminnan kieltävä tai sitä rajoittava päätös.

Edellinen pykälä – 9 a luku 101 g § Seuraava pykälä – 9 a luku 101 i §