Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

96 § (19.12.2008/899)

Mom. 1

Vakuutuskassojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Tässä laissa oleva viittaus Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.

Edellinen pykälä – 8 luku 95 § Seuraava pykälä – 9 luku 97 §