Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

101 § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Milloin Finanssivalvonta katsoo vakuutuskassan joutuneen tai olevan joutumassa sellaiseen tilaan, että kassa on purettava, Finanssivalvonta voi kieltää kassaa luovuttamasta tai panttaamasta kassan omaisuutta.

Edellinen pykälä – 9 luku 98 § Seuraava pykälä – 9 a luku 101 a §