Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

95 §

Mom. 1

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta sairausvakuutuslain, työntekijäin eläkelain, yrittäjien eläkelain eikä kuntoutusrahalain mukaisiin etuuksiin.

Edellinen pykälä – 8 luku 94 § Seuraava pykälä – 9 luku 96 §