Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

90 a § (6.6.2003/420)

Mom. 1

Lisäetu tulee maksaa lisäetujärjestelmän piiriin kuuluville tai kuuluneille kassan jäsenille tai muille vakuutetuille myös Euroopan talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Mom. 2

Lisäetuudet voidaan maksaa myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jollei siitä kassan säännöissä määrätä toisin.

Edellinen pykälä – 8 luku 90 § Seuraava pykälä – 8 luku 91 §