Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

88 §

Mom. 1

Etuutta on haettava kirjallisesti. Hakijan on annettava vakuutuskassalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen kassan vastuun arvioimiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös kassan mahdollisuus hankkia selvitys.

Edellinen pykälä – 8 luku 87 § Seuraava pykälä – 8 luku 89 §