Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

85 §

Mom. 1

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuskassalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä kassan sääntöjen mukaisen etuuden saamiseen tai suuruuteen, voidaan hänelle kuuluva etuus evätä tai sitä alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Edellinen pykälä – 8 luku 84 i § Seuraava pykälä – 8 luku 86 §