Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 z § (20.3.2015/307)

Mom. 1

Jos eläkekassan 83 s §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu omien varojen määrä on pienempi kuin 83 s §:n 1 momentissa tarkoitettu omien varojen vähimmäismäärä, eläkekassan on viipymättä toimitettava Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. Tervehdyttämissuunnitelmassa on osoitettava, miten eläkekassa vuoden kuluessa täyttää omien varojen vähimmäismäärän.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 y § Seuraava pykälä – 8 luku 84 §