Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 t § (27.3.2009/175)

Mom. 1

Jos eläkekassa takaa 83 s §:ssä tarkoitetun biometrisen riskin, sijoitustoiminnan tuoton ja etuuksien tason, lisäeläkejärjestelyyn ei sovelleta 83 a §:n 1 momenttia eikä 76 §:ää.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 s § Seuraava pykälä – 7 luku 83 u §