Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

78 § (6.6.2003/420)

Mom. 1

Vakuutuskassalle suoritettaville vakuutusmaksuille on oltava peruste tai maksut on määrättävä säännöissä. Maksujen perusteet tulee toimittaa muun kuin lakisääteisen toiminnan osalta Vakuutusvalvontavirastolle tiedoksi.

Edellinen pykälä – 6 a luku 77 v § Seuraava pykälä – 7 luku 79 §