Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

72 a § (23.12.1998/1136)

Mom. 1

1–2 momentit on kumottu L:lla 30.12.2004/1324.

Mom. 3

Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Edellinen pykälä – 6 luku 72 § Seuraava pykälä – 6 luku 72 b §