Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

72 § (30.12.2015/1671)

Mom. 1

Tilinpäätökseen on liitettävä kirjanpitolain 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus.

Edellinen pykälä – 6 luku 71 § Seuraava pykälä – 6 luku 72 a §