Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

71 § (23.12.1998/1136)

Mom. 1

Vakuutuskassan tilikausi on kalenterivuosi. Kassan toiminnan alkaessa tai päättyessä tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Mom. 2

2 momentti on kumottu L:lla 30.12.2015/1671.

Edellinen pykälä – 6 luku 70 § Seuraava pykälä – 6 luku 72 §