Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

65 § (28.10.1994/945)

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tilintarkastuskertomuksesta tarkempia määräyksiä.

Edellinen pykälä – 5 luku 62 § Seuraava pykälä – 5 luku 66 §