Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

54 §

Mom. 1

Kassankokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan jäsenelle, osakkaalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua vakuutuskassan tai toisen jäsenen taikka toisen osakkaan kustannuksella.

Edellinen pykälä – 4 luku 53 § Seuraava pykälä – 4 luku 55 §