Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

46 §

Mom. 1

Jäsenellä ja osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Edellinen pykälä – 4 luku 45 § Seuraava pykälä – 4 luku 47 §