Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

42 §

Mom. 1

Kassankokous on pidettävä vakuutuskassan kotipaikassa, jollei kassan säännöissä määrätä, että kokous on pidettävä tai voidaan pitää jossakin toisessa nimetyssä kunnassa Suomessa. Erittäin painavista syistä saadaan kassankokous pitää sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella muuallakin.

Edellinen pykälä – 4 luku 41 § Seuraava pykälä – 4 luku 43 §