Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

35 §

Mom. 1

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa vakuutuskassaa sellaisessa asiassa, joka 33 §:n mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.

Edellinen pykälä – 3 luku 34 § Seuraava pykälä – 3 luku 36 §