Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

32 §

Mom. 1

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja vakuutuskassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etuaan.

Edellinen pykälä – 3 luku 31 § Seuraava pykälä – 3 luku 33 §