Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

30 §

Mom. 1

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Edellinen pykälä – 3 luku 29 § Seuraava pykälä – 3 luku 31 §