Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

26 §

Mom. 1

Vakuutuskassalla tulee olla toimitusjohtaja. Kassan säännöissä voidaan määrätä, että toimitusjohtajasta käytetään nimitystä kassanjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos kassan säännöissä niin määrätään, hallintoneuvosto.

Edellinen pykälä – 3 luku 25 § Seuraava pykälä – 3 luku 27 §