Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

23 §

Mom. 1

Jos perustajat ovat sopineet, että pohjarahaston maksaminen tai takuuosuuden merkitseminen voi tapahtua panemalla vakuutuskassaan muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomaisuus), on siitä otettava määräys perustamiskirjaan. Apporttiomaisuuden tulee soveltua kassan harjoittaman vakuutustoiminnan tarkoitukseen.

Edellinen pykälä – 2 luku 22 § Seuraava pykälä – 2 luku 24 §