Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

21 §

Mom. 1

Vakuutuskassan perustamisen rauetessa perustajat vastaavat yhteisvastuullisesti takuupääoman ja pohjarahaston sekä niiden tuoton palauttamisesta.

Edellinen pykälä – 2 luku 20 § Seuraava pykälä – 2 luku 22 §