Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

17 §

Mom. 1

Merkinnän hyväksymisestä ja merkitsijälle annettavien takuuosuuksien lukumäärästä päättävät perustajat. Jos perustaja on perustamiskirjassa ilmoittanut merkitsevänsä tietyn määrän takuuosuuksia, on hänelle annettava vähintään tämä määrä.

Mom. 2

Jos takuuosuuksia ei anneta merkinnän mukaisesti, on perustajien viivytyksettä ilmoitettava siitä merkitsijöille.

Edellinen pykälä – 2 luku 16 § Seuraava pykälä – 2 luku 18 §