Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

15 §

Mom. 1

Jos vakuutuskassa on perustettu 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun työnantajan tai työnantajien palveluksessa olevia henkilöitä varten, voidaan työnantajien suostumuksella kassan säännöissä määrätä, että näiden palveluksessa olevat henkilöt ovat vakuutuskassan jäseniä. Jos työnantajan suostumus peruutetaan, on se kuitenkin voimassa vielä kuusi kuukautta sen jälkeen, kun ilmoitus peruuttamisesta on saapunut kassalle.

Edellinen pykälä – 2 luku 14 § Seuraava pykälä – 2 luku 16 §