Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

14 §

Mom. 1

Vakuutuskassalla on oltava joko suomen- tai ruotsinkielinen nimi. Suomenkieliseen nimeen on sisällytettävä sana “vakuutuskassa”. Eläkekassan nimeen voi tämän sanan sijasta kuitenkin sisältyä sana “eläkekassa” ja sairauskassan nimeen sana “sairauskassa”. Vakuutuskassan ruotsinkieliseen nimeen on vastaavasti sisällytettävä sana “försäkringskassa”, “pensionskassa” tai “sjukkassa”.

Mom. 2

Vakuutuskassan nimen on selvästi erotuttava muiden vakuutuskassojen nimistä. Nimi ei saa olla hyvän tavan vastainen eikä omiaan johtamaan harhaan.

Mom. 3

Jos kassa aikoo käyttää nimeään kaksi- tai useampikielisenä, on jokainen nimen ilmaisu mainittava kassan säännöissä. Erikielisten nimien on sisällöltään vastattava toisiaan.

Edellinen pykälä – 2 luku 13 § Seuraava pykälä – 2 luku 15 §