Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

9 a § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Lisäeläketoiminnassa on pyrittävä riskien ja etujen oikeudenmukaiseen jakautumiseen sukupolvien välillä.

Edellinen pykälä – 1 luku 9 § Seuraava pykälä – 1 luku 9 b §