Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

8 c § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Eläkekassan lisäeläketoiminnan varat on sijoitettava siten, että varmistetaan sijoitusten suojaus, laadukkuus, tuottavuus ja rahaksi muutettavuus kokonaisuutena.

Mom. 2

Eläkekassan lisäeläketoiminnan varat on sijoitettava pääasiallisesti säännellylle markkinalle. Sijoitukset säännellyn markkinan ulkopuolelle on pidettävä varovaisuuden edellyttämällä tasolla.

Edellinen pykälä – 1 luku 8 b § Seuraava pykälä – 1 luku 9 §