Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

5 §

Mom. 1

Vakuutuskassan toimintapiiri on määriteltävä siten, ettei toimintapiirin laajuuteen voida vaikuttaa rekisteröidyn yhdistyksen sääntöjä muuttamalla.

Edellinen pykälä – 1 luku 4 § Seuraava pykälä – 1 luku 6 §