Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

189 §

Mom. 1

Uuden lain 8 luvussa säädetyt markkamäärät vastaavat vuodelle 1991 vahvistettua 94 §:ssä tarkoitettua palkkaindeksilukua.

Edellinen pykälä – 16 luku 188 §