Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

187 §

Mom. 1

Tilinpäätökseen, joka laaditaan ennen uuden lain voimaantuloa alkaneelta tilikaudelta, on sovellettava ennen uuden lain voimaantuloa voimassa ollutta lakia.

Edellinen pykälä – 16 luku 186 § Seuraava pykälä – 16 luku 188 §