Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

186 §

Mom. 1

Ennen uuden lain voimaantuloa tehdyn kassankokouksen päätöksen pätemättömyyttä koskeva kanne tai muu vaatimus, joka on pantu vireille säädetyssä ajassa, on käsiteltävä loppuun ja ratkaistava vanhan lain mukaan.

Edellinen pykälä – 16 luku 185 § Seuraava pykälä – 16 luku 187 §