Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

185 §

Mom. 1

Vanhan lain voimassa ollessa annettua kutsua kassankokoukseen on pidettävä laillisena, jos se on annettu sen lain säännöksiä noudattaen.

Edellinen pykälä – 16 luku 184 § Seuraava pykälä – 16 luku 186 §