Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

183 §

Mom. 1

Vakuutuskassan purkamista koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava sekä ilmoitettava rekisteröitäväksi vanhan lain mukaan, jos julkista haastetta on haettu ennen uuden lain voimaantuloa.

Mom. 2

Vastuun siirtämistä koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava vanhan lain mukaan, jos sosiaali- ja terveysministeriön suostumusta on haettu ennen uuden lain voimaantuloa.

Edellinen pykälä – 16 luku 182 § Seuraava pykälä – 16 luku 184 §