Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

180 §

Mom. 1

Niiden vakuutuskassojen, joiden vastuuvelka ei uuden lain voimaan tullessa täytä uudessa laissa säädettyjä vaatimuksia, on katettava vajaus enintään 25 vuoden kuluessa lain voimaantulosta sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Edellinen pykälä – 16 luku 179 § Seuraava pykälä – 16 luku 181 §