Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

172 §

Mom. 1

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Edellinen pykälä – 15 luku 171 § Seuraava pykälä – 15 luku 172 a §