Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

171 § (29.12.1995/1777)

Mom. 1

Mitä 170 §:ssä säädetään, koskee myös muuta vakuutuskassaa, jos kassan vastuuvelkaan sisältyy 79 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutusmaksuvastuu.

Edellinen pykälä – 15 luku 170 § Seuraava pykälä – 15 luku 172 §