Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

167 § (29.1.1999/84)

Mom. 1

1 momentti on kumottu L:lla 19.12.2008/899.

Mom. 2

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston hallussa olevista kassojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista on jokaisella oikeus saada tieto. (30.12.2004/1324)

Edellinen pykälä – 15 luku 166 § Seuraava pykälä – 15 luku 168 §