Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

158 §

Mom. 1

Sen estämättä, mitä riita-asiain oikeuspaikasta säädetään, saa 155 ja 156 §:ssä tarkoitettua korvauskannetta ajaa vakuutuskassan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Sama tuomioistuin voi käsitellä myös rikokseen perustuvan korvausvaatimuksen.

Edellinen pykälä – 14 b luku 157 s § Seuraava pykälä – 15 luku 159 §