Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

157 f § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

ETA-lisäeläkekassan, joka harjoittaa rajat ylittävää toimintaa, on katettava vastuuvelka täysin ja jatkuvasti kaikkien sen hallinnoimien lisäeläkejärjestelyjen osalta.

Edellinen pykälä – 14 a luku 157 e § Seuraava pykälä – 14 a luku 157 g §