Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

153 §

Mom. 1

Jäsen, osakas tai edustajiston jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän myötävaikuttamalla tämän lain, vakuutuskassan sääntöjen tai vakuutusta varten vahvistettujen perusteiden rikkomiseen tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta on aiheuttanut kassalle, jäsenelle, osakkaalle tai muulle henkilölle.

Edellinen pykälä – 14 luku 152 § Seuraava pykälä – 14 luku 154 §