Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

150 §

Mom. 1

Jollei uutta kassaa ilmoiteta merkittäväksi vakuutuskassarekisteriin yhden vuoden kuluessa 147 §:ssä tarkoitetusta sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksesta, jakautuvan kassan velvollisuus luovuttaa varoja uudelle kassalle on rauennut.

Edellinen pykälä – 13 luku 149 § Seuraava pykälä – 14 luku 151 §