Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

148 §

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriön on merkittävä suostumuksensa vakuutuskassan jakautumiseen vakuutuskassarekisteriin.

Edellinen pykälä – 13 luku 147 § Seuraava pykälä – 13 luku 149 §