Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

144 §

Mom. 1

Eroavien jäsenten on kolmen kuukauden kuluessa 143 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä kirjallisesti ilmoitettava jakautuvan kassan hallitukselle, siirtyvätkö he toisen kassan jäsenyyteen vai perustavatko he uuden kassan. Jollei ilmoitusta ole määräajassa tehty, jakautuvan kassan velvollisuus luovuttaa varoja raukeaa.

Edellinen pykälä – 13 luku 143 § Seuraava pykälä – 13 luku 145 §