Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

139 §

Mom. 1

Sulautuminen katsotaan tapahtuneeksi, kun tuomioistuimen lupa sulautumiseen on merkitty vakuutuskassarekisteriin. Lisäksi vaaditaan 133 §:n tarkoittamassa sulautumisessa, että vastaanottavan kassan perustaminen on merkitty rekisteriin.

Mom. 2

Sulautuvan kassan varat ja velat, lukuun ottamatta 151–153 §:ssä tarkoitettua korvausvaatimusta, siirtyvät vastaanottavalle kassalle sekä sulautuvan kassan jäsenet ja osakkaat tulevat vastaanottavan kassan jäseniksi ja osakkaiksi sulautumishetkellä.

Edellinen pykälä – 12 luku 138 § Seuraava pykälä – 12 luku 140 §