Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

136 §

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriön on merkittävä suostumuksensa vakuutuskassojen sulautumiseen vakuutuskassarekisteriin.

Edellinen pykälä – 12 luku 135 § Seuraava pykälä – 12 luku 137 §