Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

131 §

Mom. 1

Selvitystilassa tai konkurssissa olevan vakuutuskassan nimeen on lisättävä sanat “selvitystilassa” tai “konkurssitilassa”.

Edellinen pykälä – 11 luku 130 § Seuraava pykälä – 12 luku 132 §